+00 34 932 701 620 icea@iec.cat

Dissabte 27 de maig de 2017

Més informació i instruccions per a la inscripció a Segona circular transcatalonia 2017

En la línia de les edicions anteriors busquem conèixer la diversitat de sòls de
Catalunya mitjançant observació de perfils de sòls, paisatges i altres elements relacionats amb el mantell edàfic. Aquest any en un entorn històric com és el de l’empremta de l’ordre del Cister a Catalunya, a les terres properes a dos cenobis que han tingut un profund impacte en els entorns respectius, amb exemples edafo-paisatgístics rellevants.

 

La jornada ha estat dissenyada en col·laboració amb en Josep Miquel Ubalde i Pau
Moragas, coneixedors de les realitats dels sòls en els entorns de Poblet i Vallbona de les
Monges. Incidirem especialment en els aspectes de la viticultura, adaptada als sòls dels
terroris que reconeixerem.

Foto: Joan Grifols