+00 34 932 701 620 icea@iec.cat

Publicacions

Comitè de Publicacions:

Anna Jacas i Benages
Ester Jover i Alsina
Joan Saus i Arús

Quaderns Agraris

Quaderns Agraris és la revista periòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, destinada a publicar treballs i articles de temes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, preferentment catalanes.

Quaderns Agraris, com a mitjà d’expressió dels socis de la ICEA, disposa, a més, d’una secció, «Agrofòrum», on tenen cabuda articles d’opinió i informació.

Podeu consultar el números publicats en el Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana

Normes de publicació

 

Dossiers Agraris

Dossiers Agraris és una revista de publicació aperiòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Va començar a publicar-se l’any 1994.

Podeu consultar el números publicats en el Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana