+00 34 932 701 620 icea@iec.cat

Jardineria i Paisatgisme

Coordinador: Joaquim Camps Masich

CANVI EN EL NOM DE LA SECCIÓ

Amb l’aprovació de l’Assemblea es va proposar el canviar el nom de la Secció Plantes Ornamentals pel de Jardineria i Paisatgisme. Aquesta  denominació ens permet un major abast del coneixement, la cura i estudi de les plantes, fent-ho també extensiu al seu habitat, entorn, i sobretot a la Història  dels seus creadors: jardiners, paisatgistes, viveristes, així com el passat, present i futur dels jardins públics i privats a través del projecte:

«Els jardins, els dissenyadors i l’horticultura ornamental a Catalunya»

Espai web: Jardins i jardiners. Art, ciència i ofici als països catalans

L’objectiu de la Secció és l’estudi i divulgació dels temes relacionats amb la jardineria i el paisatgisme com són el coneixement de les espècies ornamentals, el disseny de jardins i les tècniques pel seu manteniment: regs, adobats, controls fitosanitaris, etc.  Anualment s’organitzen cursos tècnics especialitzats, les «Monografies de Paisatgisme i Jardineria».  Altres activitats que és duen a terme són conferencies sobre jardineria i visites a jardins i empreses del sector.

Activitats de la Secció